Békés nyugvás (Shine)

Saját szellemünk igaz természete megismerésének ösvénye a meditáció. A shine meditáció alatt a gyakorló csendben ül és a szellemét is hagyja lecsendesedni. Amikor egy pohár zavaros víz kavarását abbahagyjuk, a szennyeződés leülepszik, és a víz tiszta természete fokozatosan megmutatkozik. A shine meditációban megtanuljuk, hogyan lehet a szellem folyamatos kavarását abbahagyni. “Nyugtasd természetes nagy békében E kimerült szellemet, Melyet karma és zaklatott gondolatok gyötörnek, Mint a létforgatag végtelen óceánjának Tomboló hullámverése.”

KÖNYVAJÁNLÓ: Láma Csöpel – A jelenben lét gyakorlata

Négy Gondolat (Lodo namshi)

Amíg elvárások és félelmek határozzák meg életünket, nem vagyunk függetlenek, így a szenvedés mindig megtalál. Óvakodjunk ezért attól, hogy a nyolc világi dolog reményei és félelmei vezéreljenek, melyek a következők:

  • nyerés – vesztés
  • dícséret – elmarasztalás
  • jó hírnév – rossz hírnév
  • öröm – fájdalom

Ezek elkerülésében és életünk valódi értékeinek megtalálásában segít bennünket az elmélkedés a négy gondolaton.

A négy gondolat a következő:

A drága emberi test

Első gondolatom e drága,
szabad, áldott emberéletem;
nehéz elnyerni, könnyen elvész,
mától értelmesen használom!

Mulandóság

Világ és a lények elmúlnak,
életerőnk vízben buborék,
halál óráját nem tudhatom,
holttest leszek, mikor meghalok;
csak az ösvény segíthet rajtam,
mától szorgalmasan gyakorlok!

Tett, ok, gyümölcs

Ha meghalok, nincs választásom;
sorsom uralni ha akarom,
soha rosszat, csak jót gyakorlok;
naponta önmagam vizsgálom.

A kényszer köre

Helyek, társak, öröm és vagyon,
hóhér-adta étek módjára,
létkör három kínját okozza;
ébredésért, nagy buzgalommal,
kötődést elvágva gyakorlok.

KÖNYVAJÁNLÓ: Künszang Láma – A drága emberi test
Láma Csöpel – Tett, ok és gyümölcs
Láma Csöpel – Karma és újraszületés
Csögyam Trungpa – Hogyan segít a dharma élni és meghalni

Szellem Képzése (Lodzsong)

Életünkben folyamatosan adódnak érzelmekkel telített helyzetek, amelyeket vagy sikerül megoldanunk, vagy azok sodornak el bennünket. Így válunk önmagunk érzelmeinek áldozataivá, így teremtjük meg önnön szenvedésünket. Európai neveltetésünk szinte semmi segítséget nem ad kezünkbe élethelyzeteink megoldásában. Így problémáinkkal, szenvedésünkkel szemben tehetetlenek vagyunk, nem beszélve arról, hogy életünk mélyebb értelmét megtaláljuk. A buddhista meditáció ösvényén a leghatásosabb módszer a mindannyiunkban szunnyadó együttérzés feltárása és kifejlesztése, amely a feltétlen együttérzésben teljesedik ki.

A Szellem Képzése egyike a tibeti mesterek által őrzött legerősebb gyakorlati buddhista hagyományoknak. Önmagunk megismerésének ösvénye ez, amely során együttérzésünket fokozatosan fejlesztjük, míg életünk minden területét átható, hatalmas erővé teljesedik. A “küldés-fogadás” (tibetiül: tong-len) módszerét gyakoroljuk, a bódhiszattvák gyakorlatát, amely által már számtalan lény világosodott meg. “Mindazok, akik gyors menedéket akarnak, Mind maguknak, mind másoknak, Gyakorolják a szent titkot: Mások behelyettesítését önmagukkal.”

KÖNYVAJÁNLÓ: Szitu Rinpocse – Lodzsong meditációk
Láma Csöpel – Lodzsong, a szellem képzése
További Lodzsong könyvek gyűjteménye

A Nagy Pecsét Alapgyakorlatai (Ngöndro)

Menedékvétel

Miután befogadta a négy gondolatot, amely a dharma felé fordítja a tudatot, a gyakorló menedéket vesz és felkelti az ébredés szellemét. Ebben a hagyományban a menedékvételt mindig egy további szertartás, az ébredés szellemének felkeltése kíséri, amelynek középpontjában a bodhiszatva fogadalom áll, vagyis az illető elhatározza, hogy teljes egészében az összes lény megszabadításának szenteli magát.

Gyémánt Szellem Hőse (Dordzse Szempa)

Miután menedéket vett és felkeltette az ébredés szellemét, az újonnan elkötelezett gyakorló Dordzse Szempa meditációját gyakorolva és mantráját recitálva megtisztul. Ez a tisztulás biztosítja jövőbeli vallási törekvéseinek hatékonyságát.

Mandala felajánlás

A guru-jóga és további gyakorlatok előkészítéseként végzőjüknek meg kell tisztulnia negatív tulajdonságaitól, és gyarapítania kell a pozitívakat. A megtisztulást szolgálja a Dordzse Szempa meditáció; a gyarapodást pedig a mandala-felajánlás, amely beteljesíti a két halmozást. Ezek az érdem és a transzcendáló tudatosság halmozása.

Guru jóga

Miután sikeresen befejezte az elkötelezettség, tisztítás és gyarapítás fokozatait, a tanítvány csaknem felkészült a mahamudra-gyakorlatok megkezdésére. Csupán két előfeltétel hiányzik: 1. Meghatalmazás és képesség e gyakorlat végzésére. Ebben kizárólag egy olyan tanító részesítheti, aki maga is megkapta őket. 2. Közelebbi kapcsolat e tanítóval és a tanítvány jelképes belépése az ő hagyományvonalába. E kettő teljesüléséből áll az áldás, amelyet a guru-jóga gyakorlása biztosít.

KÖNYVAJÁNLÓ: Dzsamgön Kontrul – A bizonyosság fáklyája
Karmapa – Ngöndro

Zöld Tara meditáció

A női buddha Tárá, a Szabadító, a tibeti buddhizmus legnépszerűbb női istensége, akit egyrészt Pradnyápáramitá, másrészt a követőit védelmező Anya megtestesülésének tartanak. A nomádoktól a tudós lámákig, minden tibeti mély odaadással tiszteli.
Tára ezt az igéretet tette: “Sokan követik az ösvényt férfitestben, és kevesen nőtestben. Ami engem illet, amíg a kényszerű lét köre ki nem ürül, én nőalakban fogom szolgálni a lények javát”

A buddhista hagyományban Tárá, a Szabadító Istennő a buddhaság női oldalának a leghangsúlyosabb megtestesítője. Végső természetét tekintve ő a Túljutott Tudás istennő, a Nagy Anya, aki a három idő minden buddhájának az Anyja.

A Szabadító fő tevékenysége a félelem és a veszély elhárítása. Mi a félelem? Hogyan segít a Szabadító? Életeink során kétféle félelemmel találkozunk. Az első a félelmünk attól, hogy nem érjük el amit kívánunk. A második a félelmünk attól, hogy nem tudjuk elkerülni a veszélyt, a fenyegető dolgokat és a fájdalmas körülményeket. E két okból kifolyólag gyakran érezzük a félelem különböző fajtáit az aggodalomtól a rémületig. Közeli vizsgálódás megmutatja, hogy a félelem valódi oka nem más, mint az énünk, pontosabban a ragaszkodásunk énünk képzetéhez. Minél erősebb ez a ragaszkodásunk, annál gyakoribb a félelem állapota. Mindaz, ami énünket fenyegeti, valamely módon félelmet okoz. Mindaz, amit énünk elveszíthet, félelem forrása. A félelem és az énünk független létébe vetett hitünk, más szóval a félelem és a ragaszkodásunk önmagunkhoz nagyon közel áll egymáshoz.

KÖNYVAJÁNLÓ: Bokár Rinpocse – A női buddha
Láma Csöpel – TANTRA ÉS DZOGCSEN – A 21 Tara gyakorlatai

Csenrézi meditáció

Szellemünk igaz természete a spontán, nem mesterkélt határtalan szeretet, együttérzés és bölcsesség. A határtalan szeretet és együttérzés minden lény felé irányul, nem tesz különbséget barát és ellenség között. Olyan, mint a nap, amely kivétel nélkül minden lényre ragyog. Ez a bennünk lévő buddha természet lényege, ez testesül meg Csenréziben, az együttérzés bódhiszattvájában. E meditációban Csenrézit vizualizáljuk, és mantráját recitáljuk: “Minden lény legyen boldog és rendelkezzen a boldogság okaival! Legyen mentes a szenvedéstől és a szenvedés okaitól! Legyen elválaszthatatlan a szenvedéstől mentes boldogságtól! Élvezze a lélek nagy nyugalmát, amely mentes minden elfogultságtól, a közelség és idegenség, a ragaszkodás és ellenszenv érzéseitől!”

KÖNYVAJÁNLÓ: Láma Csöpel – A csenrézi meditáció gyakorlata
XV. Karmapa – A belső ragyogás gyakorlata

Nyungne meditáció

A Nyungne alatt tartózkodunk a test, a beszéd és a tudat negatív cselekedeteitől, és felkeltjük magunkban a megvilágosodás szellemét. Törekszünk minden lény javára, és meditálunk szellemünk igaz természetén. A Nyungne ideje alatt Csenrézi, a határtalan együttérzés bódhiszattvája meditációját végezzük, s 24 órára szóló, hajnaltól hajnalig tartó fogadalmakat teszünk, melyek a következők: nem ölünk, nem lopunk, nem élünk szexuális életet, nem hazudunk, nem iszunk alkoholt, nem ülünk kiemelt helyre, csak az előírt időben étkezünk, kerüljük a szórakozást, nem használunk parfümöt és nem viselünk ékszereket. Buddhista szent iratok szerint nyolc, hibátlanul, azaz a fogadalmakat megtartva és helyes szándékkal elvégzett Nyungne bizonyosan emberi létformában történő újjászületést eredményez. A helyes szándék azt jelenti, hogy a meditációt nem csak önmagunk, de kivétel nélkül minden lény javára végezzük. Egy Nyungne két napból áll.
Az első nap, melyen a meditációt vezető Láma tanításokat ad, előkészíti a másodikat, melyen nem iszunk, nem eszünk és nem beszélünk. A szertartásokon bárki részt vehet hitbéli elkötelezettségre való tekintet nélkül, egyetlen feltétel, hogy ne tápláljon ellenséges érzelmeket a gyakorlat iránt. Aki még nem volt Nyungne meditáción, az első alkalommal csak két napra szóló fogadalmat tehet! Szeretettel várjuk azokat is, akik nem kívánnak fogadalmat tenni, de a meditáción szívesen részt vennének. Templomunk a Nyungne meditáció ideje alatt egész nap nyitva áll, rövidebb hosszabb időre bármikor be lehet kapcsolódni. A Nyungne gyakorlatnak fontos része az érdemek halmozása. Érdemeket halmozunk azáltal, ha erényes szellemet alakítunk ki magunkban, és tiszta szándékkal jó cselekedeteket hajtunk végre. Ennek egy hatékony, hagyományos módja a felajánlástétel. Ilyen például mások segítése, hogy a Nyungnén részt vehessenek; gyertya, füstölő, ételadomány, vagy a költségekhez való anyagi hozzájárulás.

A Nyungnét felajánlásokkal támogatók a Nyungne résztvevőivé válnak, és hozzájárulásuk révén részesülnek a Nyungne áldásában és érdemeiben. A gyakorlatok velejárója, hogy a résztvevők az áldást és az érdemeket felajánlják a támogatók és minden lény javára.

KÖNYVAJÁNLÓ: Nyungne meditációhoz kapcsolódó könyvsorozat