A sztúpa látogatásának hagyományos módja

Miután magunkban erényes szellemet alakítottunk ki, körbejárjuk a sztúpát kívül, belül, a Nap járásával és az imahenger forgásával megegyező irányban. Ezalatt, ha jókívánságokat, jó szándékokat fogalmazunk meg, azok a sztúpa áldása révén a mindent átható határtalan jóságtól elválaszthatatlanokká válnak.

A sztúpákhoz kapcsolódó hagyományos gyakorlat a felajánlástétel: gyertya, füstölő gyújtása, pénzadomány, stb., amelyet személyes vagy általános jellegű jókívánságok kísérhetnek. Az adományokat, és az árusításból befolyó minden jövedelmünket a sztúpa, valamint oktatási és meditációs központjaink működésének fenntartására és fejlesztésére fordítjuk. A sztúpában éjjel-nappal megállás nélkül forog a „mani-korló” (imamalom). Ebben egy tonna papírtekercs van, amelyen Buddha tanának lényegét tartalmazó szent írás áll.

Amikor Buddha tanított – úgy mondják – megforgatta a Tan kerekét, amely ma is forog. Az imazászlókon békét, jólétet és teljes boldogságot kívánó imák állnak tibeti nyelven.

Ami nem látható

A sztúpa tengelyét képezi az „életfa”, amelyben szent relikviák kerültek elhelyezésre. A földszinten a nagy „mani-korló” (imamalom) egy tonnás papírtekercse négyszázmillió mantrát tartalmaz. A sztúpa négy sarkában felajánlást tartalmazó vázák vannak befalazva. Az első emeleten sok-sok miniatűr sztúpa található. A második emeleten oltár van gazdagon berendezve szimbólumokkal, szobrokkal, képekkel, írásokkal és felajánlásokkal.

Mit mond a csengő?

A csengő megszólalása azt jelzi, hogy egyszer körbejárt az imakerék, amely 400 millió, papírra írt mantrát tartalmaz. A mantrák szent szótagokból álló szimbólumok, minden egyes mantra hordozza Buddha egész tanítása lényegét és áldását. Az imahenger folyamatos forgása mozgást, elevenséget ad a mantráknak, így azok áldása folyamatosan terjed minden égtájon és áthatja az egész világot. A csengő hangja emlékeztet bennünket arra, hogy ez az áldásos tevékenység szünet nélkül játszódik. Egy emberi élet nem lenne elég arra, hogy annyi mantrát elmondjon valaki a lények javára, amennyi a kerék egyetlen fordulata során megáldja a világot.