BUDDHÁK VÉGTELEN SORA

Ritka és becses alkalom egy olyan korszakban élni, amikor egy tökéletesen megvilágosult mester, egy buddha a Belső Ösvényt tanítja, mivel a világegyetemnek sok olyan sötét korszaka van, amikor a tanításokhoz nem lehet hozzájutni. A buddhizmus Széles Út (szanszkritul: mahajána) tanításaiban a történelmi Buddhát a megvilágosult szellem (szkr: buddha) jelenéstestbeni megnyilvánulásának értelmezik, így ő nem egy egyszerű lény, hanem a megvilágosult szellem nagy együttérzéséből született megtestesülés, aki azért jelenik meg a világon, hogy az összes lény javára munkálkodjon. A buddhizmus más iskolái is egyetértenek abban, hogy a Szkíta Bölcs (szkr: Sákjamuni) Buddha csak egy volt a Megvilágosultak sorából, akik ősidők óta megjelentek a mi világunkban, valamint a miénket megelőző, illetve vele párhuzamosan létező számtalan világegyetemben.

A felébredt szellem hőseinek útja

A buddha egy tökéletes megvalósulást elért lény, és a buddha megvilágosodása a megvilágosodás legmagasabb állapota, amelyet a Belső Ösvény Széles Út tanításai ismernek. Az út, amely a tökéletes és teljes megvilágosodáshoz, vagyis a buddhaállapothoz vezet, a felébredt szellem hőseinek (szkr: bódhiszattvák) útja, amely a Széles Út gyakorlásának a sarokköve. A belső utazás akkor veszi kezdetét, amikor az ébredés hőse fölkelti magában a megvilágosodás szellemét; látja, hogy minden jelenség nyitott és feltételekhez kötött, valamint meghatározó szerkezet vagy szubsztancia nélkül való; és fölismeri, hogy a világ lényei hogyan teremtik a saját szenvedésüket. Mélységes együttérzést érez a lények iránt, és egy ígéretet fogalmaz meg, amely szerint mindaddig nem hagyja el a kényszerű lét körét (szkr: szamszára), amíg az utolsó lényt is meg nem szabadította a szenvedéstől.

Számtalan világrendszer

A mi világrendszerünkkel egyidejűleg számtalan világrendszer létezik. Ezek nem feltétlenül a mi megszokott tér-idő képzetünkön belül vannak. Tér-idő képzetünk a sok-sok eddigi életünk során elkövetett cselekedeteink visszahatásaként (karmikusan) alakult ki, és csupán egy a végtelen sok lehetséges képzetrendszer közül. Ez azt jelenti, hogy a végtelen sok világrendszerbe nem biztos, hogy eljuthatunk űrhajó vagy más technológia segítségével, sőt kapcsolatot sem létesíthetünk velük az általunk használt technológia eszközei közvetítésével, hanem csakis a karma, azaz a gondolat ereje képes minderre. – Összehasonlításként gondoljunk itt álmaink világaira, melyek az ébrenléti tér-idő képzeteinken kívül eső, karma által létrehozott szellembirodalmak – ezekbe is képtelenek vagyunk testi valónkkal eljutni, még a legfejlettebb technológia segítségével is. A gondolat ereje azonban játszi könnyedséggel, egy pillanatnyi váltással repít bennünket távoli álomországokba.

Belső utazása során a megvilágosulás hőse, tiszta szándékai ereje által, számtalan olyan világrendszert látogat meg, amelyekben buddhák jelentek meg, azért, hogy meghallgassa a tanításukat és tiszteletét fejezze ki irántuk. A Szkíta Bölcs Buddháról azt mondják, hogy 228 000 buddhát látogatott meg és fejezte ki előttük tiszteletét, mielőtt az utolsó alkalommal megszületett volna a Földön. Amint fejlődése útja a végéhez kezdett közeledni, jövendölést kapott Dipamkara Buddhától, aki az őt megelőző buddhák közül a huszonnegyedik volt. A jövendölés elmondta, hogy ő is el fogja érni a tökéletes megvilágosodást. Miután megkapta a jövendölést, elérte a bódhiszattva ösvény nyolcadik szintjét, amelyről nincs többé aláhullás. Ezután, további sok élet törekvését követően, elfoglalta helyét a Tusita istenvilágban, Svétaketu Bódhiszattva néven, és ott várta meg a végső testetöltésére alkalmas időt.

Előző és eljövendő buddhák

Különböző források és hagyományok a Szkíta Bölcs Buddhát megelőző buddhák számát különböző módon állapítják meg. A Lalitavisztara ötvenöt buddhát sorol föl egy helyen, és negyvenhatot egy másik helyen, míg a Mahavasztu több, mint százat. A Badrakalpika Szútra ezer buddha nevét és tulajdonságait sorolja föl, akik a Badrakalpában, vagyis a mi Szerencsés Világkorszakunkban fognak megjelenni itt, a mi Földünkön. Az ezer közül az első Krakucsandra, akit Kanakamuni és Kásjapa követ, a negyedik a Szkíta Bölcs Buddha, a jelen korszak megvilágosultja. Őutána következik a jövőben Maitréja Buddha, aki jelenleg a Tusita istenországban tartózkodik, mint bódhiszattva.

Kásjapa Buddha, az előző kor meghatározó buddhája , a Szkíta Bölcs Buddha a jelen korszak megvilágosultja , Maitréja Buddha az eljövendő korszak buddhája