Őeminenciája Dzsecün Szakja Kusog tanácsai a Közösségnek

Karma Dordzse Ling, Csillaghegy, 2003 okt. 8

Központ alapvető értelme az, hogy az egy felbecsülhetetlen érték. A tibeti buddhizmus szerint, ugyanúgy, mint a buddhizmus minden más hagyománya szerint, szükségünk van tanítóra. Különösen a tibeti buddhizmus Széles Út és Gyémánt Út hagyományában hangsúlyozzák, hogy teljes mértékben a tanítónkra kell hallgatnunk: mit tanít a lámánk, mit mond a lámánk.

Az igazi gyökérlámánkról hinnünk kell, hogy ő a Gyémántjogart Tartó (szkr: Vadzsradhara, tib: Dordzse Csang). A láma szavait magunkévá kell tennünk, és a szent kötelékeinket (szkr: szamaja, tib: damcig) nem szabad megszegnünk.

A Gyémánt Út buddhizmus könnyebbnek tűnik, laikusok is gyakorolhatják, nem szükséges szerzetesi fogadalmakat tartani, ezért úgy tűnik, a Gyémánt Út könnyebb a laikusok számára. Igen, bizonyos szempontból ez így van, más szempontból azonban nehezebb, mint a szerzetesi fogadalmak megtartása.

A Gyémánt Útnak tizennégy gyökérfogadalma van, és ezekben benne foglaltatnak a szerzetesi fogadalmak is. Az első gyökérfogadalom az, hogy a gyökérlámát a Gyémántjogart Tartónak kell látnunk. A második fogadalom az, hogy Buddha utasításaitól nem szabad eltérni, ezek pedig magukba foglalják az összes szerzetesi fogadalmat, valamint a bódhiszattva fogadalmakat is. Így, bár a tizennégy gyökérfogadalom a Gyémánt Út fogadalma, azonban magába foglal minden fogadalmat, ezért meglehetősen nagy a súlya.

Ezért a Gyémánt Út gyakorlójának mindig óvatosnak kell lennie, bármit csinál. Különösképpen mindig figyelnie kell a lámái és a gyökérlámái szavára, mert a Gyémánt Út tanításait kapja tőlük, és ha valamit megszeg, az nem jó. A gyakorló is rossz karmát szerez ezáltal, és a lámának is árt, ezért vigyázni kell.

Mindezzel azt akarom elmondani, hogy a lámára hallgatni kell, és ugyanúgy hallgatni kell arra is, akit a láma képviselőjéül kinevez. Ez azt jelenti, hogy hallgatni kell arra a személyre is, aki nem a gyökérláma, azonban a gyökérláma által kinevezett helyettes vezetője a Központnak.

A csoportos gyakorlásról

Gyakorolni lehet otthon is, azonban a csoportos gyakorlás értékesebb, mert ha csoportban gyakorolunk, megtanuljuk a türelmet egymástól. Ha csak otthon gyakorolunk egymagunkban, akkor nem tanulunk semmit a türelemről. Ha egy csoporttal együtt gyakorolunk, egymás segítségével több türelmet tanulunk, megtanuljuk észrevenni a problémákat, és képessé válunk azok megoldására is.

Emellett fegyelmet is tanulunk. Például, ha otthon gyakorolunk, problémánk lehet a felkeléssel. Csoportos gyakorlás esetében azonban ott kell lennünk időben, mert a csoporthoz kell alkalmazkodnunk. Így tanulunk önfegyelmet. A lustaság sem a gyakorlás, sem a hétköznapi élet szempontjából nem jó. A csoportos gyakorlás az önfegyelem kifejlesztése révén mindkét területen segít.

Ha kialakítottuk a türelmet, képesek leszünk felkelteni a szeretetet és az együttérzést amikor nyomorúsággal találkozunk. A szeretetet és az együttérzést felkelthetjük pusztán szellemi úton is, azonban fontos, hogy valóságos élethelyzetekben is hasznosítani tudjuk.

A Központban végzett munkáról

Mindenkinek jó munkát kell végeznie a Központban, és munkájával hozzá kell járulnia a Központ erősítéséhez. Sokan csak ritkán bukkannak fel, és nem dolgoznak a Központért. Az ilyen emberek nem képesek a Központ fenntartására. Fontos, hogy jó munkát végezzünk, és a munkánkat tegyük össze, valahányszor a Központnak rendezvénye van, és a munkát is csapatban kell végezni, együtt. A munkánkból így nagyobb hasznunk származik, s emellett nem történik meg az, hogy az a néhány ember, aki dolgozik, teljesen kimerül. Ha csak egy páran végzik az összes munkát, végül teljesen kimerülnek. Belefáradnak abba, hogy senki sem segít nekik, és végül megtörténhet, hogy feladják. Ezért tanácsos csapatban dolgozni, és figyelni egymásra, nem hagyni, hogy egyesek kimerüljenek, hanem megosztani a feladatokat. A munka sok helyen problémás, az én központomban is.

Jó, ha tudtok hallgatni a lámára. Egyesek persze „szabadságot” akarnak, vagyis azt szeretnék, hogy a dolgok úgy legyenek, ahogy ők akarják. Ez természetesen az ő dolguk, azonban ez egy központ, és azért jövünk ide, hogy tanuljunk valamit. Lehet, hogy ők azt hiszik, tanultak valamit, de nem, azon a módon nem tudnak tanulni semmit. Én magam hatéves korom óta tanulom a meditációt, de még a mai napig sem tudok valami sokat. Ti, akik kezdők vagytok, úgy érezhetitek, hogy már sokat tudtok, de én nem hiszem azt. A buddhizmus értelme nagyon mély. Ha elolvasunk egy könyvet, azt hihetjük, megértettük a jelentését, azonban ha újra elolvassuk, új jelentéseket fedezünk fel benne, és harmadszor olvasva is újabb jelentéseket találunk.

A tanítások értelme nagyon mély, nem lehet egyszerre mindent megtanulni, újra és újra foglalkozni kell velük. Ezért tanítják a lámák a lodzsongot újra és újra. Egyesek azt gondolják, annyiszor hallották a lodzsongot, hogy már kívülről tudják. Azonban ők csak hallották, de nem gyakorolták, s így semmi hasznuk belőle. Ezért kell a gyakorlás során mindent sokszor elismételni. Például minden egyes alkalommal, amikor gyakorolni kezdünk, elvégezzük a menedékért folyamodás meditációját. Sokan azt hiszik, ha egyszer letették a menedék fogadalmait, az elég. Ez azonban egy tévedés. A lámák ismételten emlékeztetnek bennünket arra, hogy újra és újra kell tanulnunk és ismételnünk, mert könnyen felejtünk.

Amikor meghalunk, a köztes létbe kerülünk, és akkor emlékeznünk kell arra, amit tanultunk. Ha akkor nem emlékszünk, teljesen összezavarodunk, és nem tudunk semmit. Kanadában hallottam egy központban, hogy azt mondták, „régóta csak a Csenrézit gyakoroljuk, belefáradtunk, szeretnénk valami újat.” A gyakorlást azonban nem szabad szórakozásnak venni, hanem azért kell végezni, hogy megszabaduljunk a szenvedés világából.

Nagyon jól érzem itt magam, látom, hogy Láma Csöpel nagyon jó tanító. Mindenki hallgasson rá, és tanuljatok tőle. Itt van egy ilyen jó hely és egy ilyen jó tanító, ha ezt a lehetőséget nem használjátok ki, az egy hatalmas veszteség lenne. Elfecsérelnétek a drága időtöket, és üres kézzel térnétek meg egy kincsekkel teli szigetről. Gondoljátok hát jól meg! Taron együtt voltam veletek fenn a gompában, és úgy látom ma itt mindenki nagyon jó ember, aminek nagyon örülök. Lehet, hogy újra eljövök valamikor.