Láma hívása a távolból:

Dicső, Gyökérláma nagybecsű,
Fejtetőmön, lótusz trónuson,
Jóságosan viseld gondomat,
Test, szó, elme sziddhit biztosítsd.

Menedékima:

Buddha, Dharma, Szangha oltalmam,
Amíg meg nem világosodtam,
Adás és más erények által,
Legyek Buddha lények javára. /3x/

Négy mérhetetlen:

Legyen minden lény boldog és rendelkezzen a boldogság okával!
Legyen mentes a szenvedéstől és a szenvedés okától!
Sose váljon el a szenvedésen túli tiszta boldogságtól!
Nyugodjon a nagy egyenlőségben, amely mentes minden elfogultságtól, ragaszkodástól és ellenszenvtől!

Négy gondolat:

Amíg elvárások és félelmek határozzák meg életünket, nem vagyunk függetlenek, így a szenvedés mindig megtalál. Óvakodjunk ezért attól, hogy a nyolc világi dolog reményei és félelmei vezéreljenek, melyek a következők:

  1. nyerés – vesztés
  2. dicséret – elmarasztalás
  3. jó hírnév – rossz hírnév
  4. öröm – fájdalom

Ezek elkerülésében és életünk valódi értékeinek megtalálásában segít bennünket az elmélkedés a négy gondolaton.

A négy gondolat a következő:

A drága emberi test
Első gondolatom e drága,
szabad, áldott emberéletem;
nehéz elnyerni, könnyen elvész,
mától értelmesen használom!

Mulandóság
Világ és a lények elmúlnak,
életerőnk vízben buborék,
halál óráját nem tudhatom,
holttest leszek, mikor meghalok;
csak az ösvény segíthet rajtam,
mától szorgalmasan gyakorlok!

Tett, ok, gyümölcs
Ha meghalok, nincs választásom;
sorsom uralni ha akarom,
soha rosszat, csak jót gyakorlok;
naponta önmagam vizsgálom.

A kényszer köre
Helyek, társak, öröm és vagyon,
hóhér-adta étek módjára,
létkör három kínját okozza;
ébredésért, nagy buzgalommal,
kötődést elvágva gyakorlok.

Dordzse Szempa (Gyémánt Szellem Hőse) mantra:

OM BENZA SZATO SZAMAJA MANU PALAJA / BENZA SZATO TE NO PA / TIKTA DIDO ME BAVA / SZUTO KAJO ME BAVA / SZUPO KAJO ME BAVA / ANU RAKTO ME BAVA / SZARVA SZIDDI MEM TRA JACA / SZARVA KARMA SZUCA ME / CITAM SIRI JA KURU HUNG / HA HA HA HA HO BAGAVAN/ SZARVA TATAGATA / BENZA MA ME MUN CA / BENZA BAVA MAHA SZAMAJA SZATO AH

Guru Rinpocse ima:

HUNG! Orgyen birodalmában, északnyugati irányban,
lótuszvirág kelyhének virágporos ágyában,
csodálatos, magasztos, sziddhit megvalósított,
Lótuszban Születettnek magasztalják nevedet,
dákini kíséreted nyomdokodban gyakorlok,
jöjj el, add rám áldásod, GURU PEMA SZIDDHI HUNG!

Hatsoros Guru Rinpocse ima:

Három idő Buddhája Guru Rinpocse
Minden Megvalósítás Ura, Nagy Gyönyör mestere
Minden akadályt elsöprő démonok bősz igázója
Szólítalak, add áldásodat
A külső, belső és titkos akadályokat csitítsd el
Minden kívánságunk teljesüljön természetesen
Add áldásodat.

Guru Rinpocse mantra:

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG

Dévacsen mönlam (rövid ösztönző ima az újraszületésre a Nagy Gyönyör Birodalmában):

Emaho! Csodálatos Buddha Öpame,
Végtelen Jelenségek Ura,
jobbján Nagy Együttérzés Ura,
balján bodhiszattva Nagy Erő,
buddhák s bodhiszattvák körében.
Mérhetetlen, csodás boldogság
tiszta földje, neve Dévacsen.
Én és minden lény ez életünk
váltásának pillanatában,
más élet közbejötte nélkül
szülessünk ott, s lássuk Öpamét!
Az általam elmondott óhaj,
a tíz irányban lakó buddhák
s bodhiszattvák serege által,
hogy akadályoktól mentesen
megvalósuljon, add áldásod!
TEJATA PENCAN DRI JA A VA BODA NI SZOHA

Ima a lámák hosszú életéért:

Dicső lámák, soká éljetek,
az eget mind betöltő lények
boldogságban bővelkedjenek!

Kivétel nélkül minden lény s én
teljesítsük a két halmozást,
tisztuljunk a szennyeződéstől,
s buddha szintjét érjük el gyorsan!

Érdem felajánlás:

Érjem el ezen érdem által
a mindentlátás állapotát,
a negativitásokat,
az ellenségeimet győzzem le!

Születés, öregség, betegség
és halál hullámától kavargó
létezésnek óceánjából
szabadítsam meg a lényeket!

Dzsampal Pao – mindent ismerő,
Kuntu Szangpo s hozzá hasonlók
példáját követve fejlődjek,
ezért ajánlom ez érdemet!

Ezen erények által
minden lény teljesítse
az érdemek s bölcsesség
halmozását, s érje el
érdemből s bölcsességből
megszülető két testet!

A buddha három teste által,
dharmadhátu sosem változó
igazsága áldása által,
a szangha megrendíthetetlen
törekvése áldása által,
e felajánlás kívánsága
teljesüljön, váljon valóra!

Az ébredés szelleme
szülessen meg azokban,
kikben nem született meg;
akikben megszületett,
soha meg ne gyengüljön,
mindig csak erősödjön!