Hagyományvonal

Buddha a Szkíta Bölcs – Buddha Sakjamuni

Huszonkilenc évesen családját elhagyva az igazság keresésének szentelte életét. Több évi aszkézis után rájött, hogy testének kínzásával csak elhomályosítja elméjét, de nem jut közelebb az igazi bölcsességhez. Felhagyott az önsanyargatással, végül az emberi létezés nagy kérdésein elmélkedve, egy bódhifa alatt meditálva rátalált a megoldásra, és buddhává, vagyis „megvilágosodottá” vált. Ekkor harmincöt éves volt. Életének hátralévő idejében Észak-Indiát bejárva tanított és haláláig nagyon sokan váltak követőjévé.

Dordzse Csang – Vandzsradhara

Buddha Sakjamuni Dordzse Csang alakjában adta a Tantrikus tanításokat.

Tilopa (988-1069)

Tilopa Kelet-Indiában született Szahor tartományában, Bengálban, brahmin szülők gyermeke ként. Gyermek korában bivalyokat legeltetett és megtanult írni, olvasni. Tanulmányozta a buddhista szent szövegeket is. Mikor éppen a Pradzsnaparamitát olvasta megjelent neki Gyémánt Emse (Dordzse Pámó) és azt javasolta neki, hogy lépjen a tantra ösvényére. Tilopának számos mestere volt ezután. Nagardzsunától a Gujaszamadzsa és a Denshi tantrát kapta meg és melette gyakorolta az Illuzórikus Test és a Tudatáthelyezés jógákat. Nakpopától a Mahamája és az Álom Jógát kapta meg. Luipától a Demcsok és a Tiszta Fény tantrát, Khandro Kalpa Zangmotól a Hevadzsra és a Belső Hő tantrákat sajátította el. Gyémántjogart Tartótól (Dordzse Csang) megkapta a Mahamudra átadást aki a gyökér lámája lett. Legfőbb tanítványa Naropa volt, akire rábízta a Négy Átadást és a Hat Jógát.

Naropa (1016-1100)

Szülei bengáli nemesek voltak. Kasmirban tanult, majd szülei akaratának engedelmeskedve megnősült. Nem talált örömet a családi életben ezért közös megegyezéssel elváltak. Később volt felesége a tanítványa lett és Niguma-ként vállt híres jóginivé. Nálanda buddhista egyetemére ment tanulni és kimagasló elmélet ismereteket szerzett a filozófia és más tudományok területén, majd rendfőnöki posztra emelték.
Egy napon megjelent neki Gyémánt Emse és rádöbbentette, hogy a tanításoknak csak a szavait érti, de a jelentésüket nem. Ekkor egy Guru keresésébe fogott aki képes megmutatni neki a tanítások lényegét. Látomások sorozatát követően elérkezett Tilopához. Tilopánál tizenkét évig nagy megpróbáltatásokon esett át, mire elérte a megvilágosodást. Legfőbb tanítványa a tibeti Marpa lett, akinek átadta a Szóbeli Átadást.

Marpa Csökji Lodrö (1012-1096)

Marpa Dél-Tibetben született. Igen heves természetű volt ézért apja korán elküldte a háztól tanulni. Három évig szanszkritot tanult mert Indiába akart menni tanulni. Indiába három alkalommal jutott el és összesen nyolc évet töltött ott. Számos nagy mesterrel találkozott, többek között Naropával, Dnyánagarbával, Kukuripával, Metripával, Nigumával. Marpától két hagyományvonal eredeztethető. A Shangpa kagyü és a Marpa kagyü. Utóbbi a Dagpó kagyü iskolában folytatódott amely Milarepa fő tanítványától, Gampopától származik. Marpa világi életet élt és mint fodító vált híressé Tibetben. Marpának négy fő tanítványa további hagyományvonalakat alapítottak, úgymint Karma-, Drikung- és Drukpa kagyü. Legfőbb tanítványa Milarepa volt akinek átadta a teljes kagyü hagyományt.

Dzsecün Milarepa (1052-1135)

Milarepa talán a legismertebb jógi aki egy élet alatt érte el a teljes megvilágosodást. Gyermekkorában sok megpróbáltatáson esett át. Apja korán meghalt és rokonai tették rá kezüket földjére és vagyonára. Sok nélkülözésen esett át míg anyja kívánságára fekete mágiát tanult, hogy ellenségein elégtételt vegyen. Oly sikeres volt, hogy több mint 35 embernek okozta halálát és sok más élőlénynek is nagy szenvedést okozott. Rájött, hogy ezek a tettek mind vissza fognak hatni rá ezért a dharmához fordult, hogy megtisztítsa magát. Ekkor éledt fel mestere, Marpa és közte egy régi karmikus kapcsolat.
Marpa igen kemény képzésnek vetette alá Milarepát. Számos házat építettet vele majd sorban le is romboltatta vele az egészet. Mikor Milarepa végső elkeseredésbe esett, átadta neki a dharmát, ami egy élet alatt megszabadít. Sok éven át barlangokban gyakorolt míg végre elérte a teljes megszabadulást. Számos tanítványa lett, akik közül sokan szivárvány testben hagyták el a földi létet – nem maradt utánuk holttest. Milarepa Gampopának adta tovább tanításainak esszenciáját.

Gampopa Szönam Rincsen (1079-1153)

Gampopa Szeva völgyében született a tibeti Nyalban. Apja nyomdokaiba lépve orvos lett. Huszonkét éves korában megházasodott. A pestis járvány megölte fiú-, majd lány gyermekét is. Ezután felesége is megbetegedett ám nem tudott eltávozni, annyira ragaszkodott férjéhez. Férje megígérte neki, hogy mostantól kizárólag a dharmának fog élni, nem vesz magához másik feleséget. Ekkor megnyugodott az asszony és békében eltávozott. Szerzetes lett és több mestere volt már mikor látomást látott  Milarepáról. Hosszas keresés után megtalálta őt és Milarepa irányítása alatt gyakorolni kezdte az erőszelek jógáját.
Végül átadta neki a legbecsesebb és legmagasabb tanítást mikor elváltak útjaik. Milarepa ezt mondta: „Nézz ide – és felemelte köntösét, hogy megmutassa neki meztelen ülepét. Milarepa ülepén nem volt más, csak nagy elszarusodott bőrkeményedés. Ez a legmélyebb tanításom: GYAKOROLNI! Pusztán töretlen erőfeszítéseimnek köszönhettem, hogy felhalmoztam az érdemeket és elértem a beteljesedést”. Ajánlott irodalom: Gampopa élete

1. Karmapa – Düszum Tyenpa (1110-1193)

Düszum Tyenpa Ratag nevezetű faluban született, mely Tresö hó borította területén fekszik a kelet-tibeti Do Khamban.
Egy ősi írás szerint Buddha egyszer megjósolta, hogy mintegy 1600 évvel a halála után egy nagy spirituális megvalósítással és határtalan együttérzéssel rendelkező egyén születik meg ebben a világban. Ez az ember több egymás utáni inkarnáción keresztül terjeszti a buddhista Dharmát, és Karmapaként, „Karma emberként” válik ismertté. Dzse Gampopa és a kor két nagy mestere, a kasmíri Láma Szakja Sri és Láma Szang is felismerte, hogy Düszum Tyenpa az, akiről Buddha jóslata beszél. Nyolcvannégy évesen, számos Égjáró Tündér (dákini) által körülvéve halt meg. Rengeteg csodás jel mutatkozott ebben az időben, és hamvaiból ereklyék kerültek elő.
Gyalva Karmapa Tibet első, tudatosan újjászületett lámája. A következő 14 megtestesülését itt most nem tárgyaljuk.

16. Karmapa – Rangdzsung Rigpe Dordzse (1924-1981)

Rangdzsung Rigpe Dordzse, a 16. Gyalva Karmapa a Dri Csu-folyó partján fekvő Denkokban, a kelet-tibeti Dergében lévő Atup-palotához közel született.
Mikor a baba még anyja méhében volt, már hallani lehetett, amint a Mani mantrát recitálja. Amikor a gyermek világra jött, hét lépést tett, és a következőt mondta: „Anyám, anyám! Elmegyek!” Időközben Szitu Tulku és Dzsamgon Kongtrul Tulku felbontotta a tizenötödik Karmapa által hátrahagyott jóslat-levelet, s a következő információkat találták benne: „Curputól keletre, közel egy folyóhoz, egy olyan helyen, mely régen a Pavo Denma Julgyal Tokgodhoz és Ling Geszár miniszteréhez tartozott, a Pal-hegyen van egy földből épült ház, mely királyi és vallásos családhoz tartozik, és amelyet az A és a TUP betűk díszítenek. A születés itt fog megtörténni a patkány év hatodik havának tizenötödik napján.”
1974-ben Karmapa egy csoport Kagyüpa-láma élén nyugatra utazott, látogatást téve Európába, Amerikába és Kanadába. Számos alkalommal végezte el a Fekete Korona-szertartást. Ily módon közvetlen kapcsolatot alakított ki tengerentúli központjaival, és tanításait széles körben terjesztette.
A 16. Karmapa egy Chicagotól nem messze fekvő kórházban távozott el.

17. Karmapa – Trinle Táje Dordzse

Táje Dordzse 1983-ban született Tibetben Mipam Rinpocse fiaként. Gyermek korában kijelentette, hogy ő a Karmapa és a hozzá látogató tanítványokat is felismerte előző életéből. Samar Rinpocse spirituális módszerekkel megvizsgálta a gyermeket és Karmapaként azonosította. 1994-óta Indiában él és tanul. 2000-óta járja a világot, meghatalmazásokat és tanításokat ad. Központunkban 2005-ben járt először, megáldotta sztúpánkat és találkozott Láma Ngawang Rinpocséval.

Tiszteletreméltó Kalu Rinpocse (1905-1989)

Kalu Rinpocse korunk egyik legnagyobb buddhista mestere volt akit minden kisebb és nagyobb tibeti tantrikus iskola ismert és nagy tiszteletben tartott. Kelet-Tibet Kham tartományában született. Őszentsége a Karmapa egyszer azt mondta: „Kalu Rinpocse Milarepa, a 12. századi jógi inkarnációja aki minden bizonnyal a leghíresebb és legelismertebb minden tibeti megvilágosult közül.” Minden vallási hagyomány iránti tisztelete és minden élőlény iránti szeretete minden tettében, szavában és mozdulatában tükröződött.

Láma Ngawang Rinpocse (1927-2011)

Jangpacsenben (Közép Tibet) születtem a huszas évek végén a föld kígyó évében. Jangpacsen két részre van osztva. Az én tartományom a Gomangtöd körzet, melynek főkolostora a Drepung kolostor. A vidék változatos, szép természettel, sokfajta fával, hóborította hegyekkel.
Ezek alatt kisebb sziklás hegyek, lejjebb cserjés mezők, apró folyók, legelők terülnek el, ahol vadállatok, madarak sok fajtája található. Fenyőfa is van hosszú, puha tűlevéllel, amelyből füstölő készül. Rálátunk egy patakokkal, apró tavakkal, érdes fűvel, buckákkal teli szép tájra.
Ajánlott irodalom: Láma Ngawang élete

Láma Cültrim Rinpocse

Láma Cültrim Rinpocsét a nagyhírű Champa Rinpocse inkarnációjaként ismerte el Őszentsége a Pancsen Láma. Rinpocse 1968-ban született Tibetben. Curpuban, a Karmapák székhelyén végezte el a hagyományos hároméves elvonulást Drupon Decsen Rinpocse vezetése alatt. Az elvonulás után megbízást kapott a jangpacseni kolostor vezetésére, majd két éven keresztül egy szingapuri meditáció központ vezető Lámája volt. 2000 óta a svédországi testvérközpontunkban él.

Tiszteletreméltó Láma Csöpel

Tiszteletreméltó Csöpel Láma Magyarországon született  és a Svéd Királyi Művészeti Akadémia elvégzése után a 70-es évek eleje óta tanulmányozza és gyakorolja a buddhista belső ösvényt a tibeti hagyomány néhány legkiválóbb mesterének útmutatásával. Részt vett a meditáció gyakorlásának hagyományos hároméves elvonulásán, és azóta is több országban tanít, elsősorban Magyarországon és Svédországban. Számos könyve jelent meg, amelyekben lefordította és elmagyarázta a buddhista belső ösvény indiai és tibeti mestereinek tanításait. Tevékenységével számos kereső számára teszi lehetővé a belső ösvény valódi megértését, és teszi életük részévé az általa vezetett gyakorlatokat meditáció központjainkban.
Mivel egy nem dogmatikus, nem szektariánus szellemi hagyományhoz tartozik, ezért arra törekszik, hogy vallási és világnézeti hovatartozástól függetlenül tegye elérhetővé minden kereső számára.
Mestere, a néhai Láma Ngawang felhatalmazása alapján jelenleg több meditáció központot vezet Magyarországon.
Továbbá vezeti a Szkíta és Magyar Szellemiség Kőrösi Csoma Sándor Központ létrehozását és építését Taron. Ennek az új intézménynek az a célja, hogy egy újszerű megközelítést adjon az ősi magyar szellemiség értelmezésében, megértésében és gyakorlásában, mely hagyomány mélyen gyökerezik az időtlen eurázsiai szellemiségben.