Milarepa-cog Kalu Rinpocse eltávozásának 30. évfordulójának tiszteletére