Cültrim Rinpocse „Három Védelmező” meghatalmazást ad