Cültrim Rinpocse Dordzse Szempa meghatalmazást ad Taron