Cültrim Rinpocse Amitábha meghatalmazást ad a Karmapa Házban