Parinirvána ünnep

Kőrösi Csoma Sándor 175.
A Nyugat megvilágosultja 175 éve tért a békébe
Láma Ngawang 6.
Közösségünk alapítója 6 éve tért a békébe

2017. április 8. szombat
Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark, Tar

Kedves Barátunk!

Szeretettel várunk mindenkit  2017. április 8-án Taron, e festői szépségű helyen található Kőrösi Csoma Sándor Emlékparkban megrendezendő Parinirvána Ünnepünkre, ahol Emlékparkunk névadójáról, Kőrösi Csoma Sándorról és közösségünk szellemi alapítójáról Tiszteletreméltó Láma Ngawangról emlékezünk meg egy egész napos ünnepség keretében.

Parinirvána Ünnep részletes programok:

PROGRAMVÁLTOZÁS!
10:00 – 11:30 Megnyitó és ünnepi szertartás étekszenteléssel (Tara Templom)
11:30 – 13.30 Koszorúzás a Kőrösi Csoma Sándor Emlékpavilonnál
12:00 – 13:30 Ételkóstoló és megszentelt ételek elfogyasztása (Tara Templom aljában)
13:30 – 14.15 Tar Lőrinc Hagyományőrző Egyesület íjász bemutatója és utána íjászat kipróbálása (Tara Teaház mellett)
14.15 – 14:50 Erdélyi népzene ifjú zenészek előadásában (Tara Templom)
15:00 – 15:35 Önkéntesek a fellegekben – Kultúramentés, iskolaépítés Csoma nyomdokain a Himalájában. A Csoma szobája Alapítvány előadása és vetítése (Tara Templom)
15:40 – 16.15 Kőrösi Csoma Sándor – Csöpel Láma előadása (Tara Templom)
16:15 – 17:00 Közös mantraéneklés Csöpel Láma vezetésével, a Dharma Színház részvételével (Tara Templom)

Kőrösi Csoma Sándor a magyarság eredetét kereste. Korának legmagasabb szintű tudományos képzésében részesült Németországban, az akkori világ egyik vezető intézményében, a Göttingeni Egyetemen, és vált nemzetközileg elismert tudóssá. Itt készült fel a nagy útra a keletkutatás tudományainak legmagasabb szintű elsajátításával, valamint számos nyelv megtanulásával. Meg akarta keresni testvéreinket, a hunokat és az ujgurokat hazájukban, a távoli Belső-Ázsiában, ahol ma is laknak.
Útjára anyagi források nélkül, gyalogosan indult el, és több ízben megkísérelt Belső-Ázsiába eljutni, de akadályokba ütközött. Így jutott el végül Nyugat-Tibetbe, Ladakba. Itt, a Himalája csúcsai között, 4-5000 méteres magasságban fekvő kolostorokban hét éven át, nehéz körülmények, nagy nélkülözések között tanulmányozta a tibeti nyelvet, és sajátította el magas szinten a buddhista szellemiséget képzett lámák vezetésével. Emlékét a mai napig tisztelet övezi Tibetben.

Ezután Indiában, Kalkuttában, a Bengáli Ázsiai Társaság könyvtárosaként összeállította és kiadta híres Tibeti-Angol Szótárát és Tibeti Nyelvtanát, valamint számos más, a világ számára addig ismeretlen anyagot publikált a tibeti buddhizmusról tudományos dolgozatokban. A tibetológia tudományának így vált úttörőjévé és megalapozójává. A buddhizmus nyugati tudományos szellemben történt feltárásáért, és az egész világra kiterjedő ismertetéséért, valamint példaértékű szent életéért Japánban Csoma Boszatszu (szanszkritul: bódhiszattva) néven a buddhizmus szentjének ismerték el. A buddhizmus követői nagy tisztelettel adóznak emlékének az egész világon.

Ötvennyolc éves korában újra elindult fő célja felé, testvérnépeink felkutatására. Ezúttal Tibeten keresztül akarta megközelíteni a hunok és az ujgurok hazáját. Azt remélte, Tibetben sok értesülést szerezhet Belső-Ázsia népeiről, akikkel a fejlett Tibeti civilizáció ősidők óta szoros és mélyreható kapcsolatot tartott fenn. (A tibetiek ma is hangoztatják szkíta rokonságukat.) Kőrösi Csoma Sándornak mindvégig töretlen meggyőződése volt a szkíta-hun-magyar rokonság, és életét tette fel arra, hogy ezt minden kétséget kizáróan bebizonyítsa. Munkáját sajnos nem tudta beteljesíteni, Tibetbe már nem jutott el, mert a Himalája lábainál megbetegedett, és elhagyta e földi létet.

Korunkban, világunk kitágulása és az információ gyors áramlása révén sok téves nézet elavulttá vált eredetünk kérdésében is. Ma már általánosan ismert dolog, hogy a szkíta-hun-magyar rokonságot az eurázsiai népek ősi hagyománya és történetírása a kezdetek óta hirdeti, és annak tényét a mai nemzetközi tudományos közvélemény is teljes bizonyossággal alátámasztja.

Kőrösi Csoma Sándor látomása helyesnek bizonyult. Napjainkban, miután a főleg politikai természetű akadályok elhárultak, kazak-magyar kutatók csoportja végre a világ nyilvánosságának tudomására hozhatta, hogy Belső-Ázsiában több helyütt is laknak testvéreink, akik kezdettől fogva, és mind a mai napig magyarnak vallják magukat. Eddig a Mongol-Altajban, a Torgaj-kapunál (Kazahsztán), Kara-Talban (Nyugat-Szibéria, Oroszország), és a Kacska-Darja mentén (Üzbegisztán) találtak magyar törzseket.

Tiszteletreméltó Láma Ngawang Rinpocse, Őszentsége Karmapa és szellemi fiai előtt teljes szerzetesi felszentelést kapott. Lemondott minden világi, létkörbeli tevékenységről, és teljes vallásos szolgálatát beteljesítette. Tanulmányozta, hallgatta és kutatta a tiszta tant, és gyakorolta egyedüllétben, elhagyott helyeken. Részt vett egy teljes hároméves elvonuláson Szonadában, Dardzsílingben, minekutána elnyerte a Gyémánt Mester kitüntető címet. Ezután Őszentsége XVI. Karmapa Nyugatra küldte, 1976-ban Kalu Rinpocse a stockholmi Dharma Központba, a Karma Sedrup Dargye Ling-be helyezte, mint svédországi képviselőjét.
1987-ben alapította a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösséget.
Tanítványával, Tiszteletreméltó Láma Csöpellel egy ma is virágzó Dharma Központot hoztak létre.

A Láma egy élő példa arra, hogy ne azt tegyük, amit mások elvárnak tőlünk, hanem mindig csak a belső, megélt megértés irányából cselekedjünk.
Az Ő életmódja példázza az élő gyakorlatban megvalósított tudását annak, hogy hogyan kell helyesen cselekedni életünk különböző helyzeteiben.

Ünnepségünkkel Láma Ngawang közösségünkért és minden lény javáért végzett megvilágosult munkájának, melegszívű, ösztönző gondoskodásának szeretnénk emléket állítani.

Az ünneplésre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
A belépés díjtalan.

Kérünk Benneteket, hogy belépőül hozzatok magatokkal házi készítésű süteményt, esetleg más ételt (disznóhús kivételével) az étekfelajánláshoz.

Tisztelet a megvilágosult szellemű, tiszta és teljes
Kőrösi Csoma Sándornak,
aki Tibetben, a Belső Ösvény virágzó fellegvárában
újrateremtette kapcsolatunkat
az ősi tudás élő hagyományával!
A tudás által, mely minden boldogság forrása,
és minden szenvedéstől szabadít,
teljesedjék be minden lény java,
e világban és e világon túl!