Húsvéti ünnepség

2017. április 17. hétfő
Szabadító Buddha Anya Templom, Tar

Húsvétkor az emberek felkerekednek és ellátogatnak minden szent helyre, mely jelképezi az életükben az örök reményt a megújulásban, a feltámadásban, sorsuk jobbra fordulásában.
A Húsvét és a szervesen hozzákapcsolódó 50. napi Pünkösd  a holdnaptárt használó zsidó vallásból eredeztethető.
Jézust az evangéliumok szerint Peszach-ünnep (ZSIDÓ HÚSVÉT) első napját megelőző pénteken feszítették keresztre, ezután 3 nappal, vasárnap történt a feltámadása a hagyomány szerint.

A buddhisták Jézus Krisztus élettörténetében sok párhuzamot fedezhetnek fel Buddha életével: mindketten különleges körülmények között születtek; mindkettejük jövőbeli pályafutását már születésük alkalmával megjósolta egy bölcs; mindketten már gyermekkorukban rendkívüli képességekről tettek tanúbizonyságot; mindkettőjüket megkísértette a gonosz, hogy mondjanak le az emberiség üdvére történő munkálkodásukról; mindketten megkövetelték, hogy nem csak a felebarátainkat, hanem még az ellenségeinket is szeretnünk kell; s mindketten azt a kívánalmat tették minden emberi cselekvés alapelvévé, amit Jézus a Hegyi beszédben így foglal szavakba:
„Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal."
Jézus, a buddhisták körében is mély és őszinte tiszteletnek örvend. Olyan ember volt, aki még a halállal történő szembenézés alkalmával is túlnőtt önmagán, átlelkesülve szenvedésben vergődő embertársai megváltásának szándékától. Jézus megvalósította magában azokat a tulajdonságokat, mint a minden feltételtől mentes szeretet valamennyi lény iránt, az együttérzés mások szenvedésével és a mások örömében való őszinte osztozás.
Jézus életének meghatározó ereje az a minden énhez ragaszkodástól mentes szabad szeretet, amit Buddha a „ szív és szellem felszabadulásaként” dicsér.
Jézus tehát a buddhisták számára egyike azon bódhiszattváknak, akik a végtelen áldozat és önfeláldozás útját járják annak érdekében, hogy segíteni tudjanak a szenvedés fogságában vergődő lényeken, egészen addig, amíg valamennyien el nem érik a megváltást és a megvilágosodást.
Buddhista Közösségünk idén is szeretettel várja a hozzánk érkezőket hagyományos Húsvéti Ünnepségünkre melyet a tari Kőrösi Csoma Sándor Emlékparkban és a Szabadító Buddha Anya Templomban rendezünk meg idén is.
Húsvéti programunkat Zöld Tara meditációval kezdjük majd Tiszteletreméltó Láma Csöpeltől ünnepi tanítást kapunk.
Húsvéti programunk végén ünnepi Tűzszertartáson vehetünk részt Mahakala meditációval melyet Csö és Csenrézi meditációk követnek.

Ünnepi program:
10.30 Zöld Tara meditáció
11.00 Tiszteletreméltó Láma Csöpel ünnepi tanítása
15.00 Mahakala meditáció, Tűzszertartás, Csenrézi és Csö meditációk
A belépés díjtalan!

Egy dharma esemény szervezése, a dharma megosztása másokkal, bármilyen formában történik is, bódhiszattva tevékenység, és óriási érdemmel jár. Ez az érdem pedig megsokszorozódik minden egyes résztvevő által, mint ahogy egy csoportos meditáció során is összeadódik az összes mantra és áldása mindenkire megsokszorozva hat vissza.
Legyetek hát minél többen részesei Ti is a Közösségünk programjai szervezésének, osszátok meg bejegyzéseinket, eseményeinket, a tanításokat, a programjaink hirdetéseit, hagy jussanak el minél több érdeklődőhöz! Ez remek alkalom az érdemek halmozására, a tisztulásra, a jó karma teremtésére, azáltal, hogy másokat hozzásegítünk a dharmához, ami a bódhiszattvák nagylelkű adásának – a nagylelkűség paramitának – a legmagasabb módja.
Szeretettel várunk minden kedves hozzánk érkezőt vallási és világnézeti hovatartozástól függetlenül.