Anyák napja

Az édesanyák tiszteletére

2017. május 7. vasárnap
Szabadító Buddha Anya Templom, TAR

Ünnepi Program:

11:00 Láma Csöpel ünnepi tanítása
11:30 Zöld Tara meditáció
13:30 Kontyvirág néptánc együttes műsora a Sztúpánál
15:00 Mahakala meditáció, Tűzszertartás, Csenrézi és Csö meditációk

A 11 óra 30 perckor kezdődő Tara meditáció az Édesanyáknak lesz felajánlva.  Aki szeretné, hogy a szertartás az Édesanyjáért is szóljon, küldje el e-mailben Édesanyjának nevét a kagyu.center@gmail.com-ra május 6-án 18:00 óráig.

“Ősidők óta, az ember a természetben megsejtette egy alapvető Erő létezését. Ez az Erő női istenségek alakjában fogalmazódott meg számos műveltségben az idők folyamán.” (Professzor Namkhai Norbu)

Az ősi közép-ázsiai Sang-Sung birodalom hagyományában ennek az erőnek az Ég Őskirálynője volt a neve. Az amerikai indiánok és az ausztráliai aboriginek ma is Földanyának hívják, a régi görögöknél ő volt Athéna, a régi Egyiptomban pedig a Nagy Anya. A történelem egyik legismertebb példáját erre a keresztény hagyományban találjuk, ahol az anyai teremtő erő Mária alakjában jutott kifejezésre, akit Krisztus anyjának tartanak, és Miasszonyunknak vagy Madonnának neveztek el a latin országokban.

Az ősi magyar táltoshagyományban ennek a nőnemű Erőnek Tengrit (Végtelen, azaz 'Tenger' Tér) volt a neve, ő volt “az Ősanya, “Tengrit, akit Yotengrit-nek is mondanak – mert Yo elsőt jelent, és ő vala az első istenség...”

A buddhista hagyományban Tárá, a Szabadító Istennő a buddhaság női oldalának a leghangsúlyosabb megtestesítője. Végső természetét tekintve ő a Túljutott Tudás istennő, a Nagy Anya, aki a három idő minden buddhájának az Anyja. Ennek az a belső jelentése, hogy a Tudás az, ami megszüli a buddhák felébredt szellemét azáltal, hogy a zavaros elmét megszabadítja a valóságot elfátyolozó szennyeződésektől. A buddhista hagyományban Tárá, a Szabadító Istennő a buddhaság női oldalának a leghangsúlyosabb megtestesítője. Végső természetét tekintve ő a Túljutott Tudás istennő, a Nagy Anya, aki a három idő minden buddhájának az Anyja. Ennek az a belső jelentése, hogy a Tudás az, ami megszüli a buddhák felébredt szellemét azáltal, hogy a zavaros elmét megszabadítja a valóságot elfátyolozó szennyeződésektől.
Végtelen együttérzésének erejéből, az összes lény megsegítéséért, az Ősbuddha Anya a tiszta megnyilvánulás szintjén számtalan női istenség alakját ölti fel, ezek között kiemelt helyet foglal el Tárá, a Szabadító. Ő a levegő-szél erő tiszta lényegének a megnyilvánulása, zöld színe is erről vall. Ebből adódik kiemelt jelentősége, mivel természete a mozgás, melyből az Erő születik.

A gyermekeiket világra hozó, áldozatos munkával és önzetlen szeretettel felnevelő édesanyák iránt érzett megbecsülésünket, szeretetünket és hálánkat a Szabadító Buddha Anya mélységes meditációjának és szertartásának elvégzésével juttatjuk kifejezésre.

A belépés díjtalan!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, tekintet nélkül vallási és világnézeti hovatartozásra!

Egy dharma esemény szervezése, a dharma megosztása másokkal, bármilyen formában történik is, bódhiszattva tevékenység, és óriási érdemmel jár. Ez az érdem pedig megsokszorozódik minden egyes résztvevő által, mint ahogy egy csoportos meditáció során is összeadódik az összes mantra és áldása mindenkire megsokszorozva hat vissza.
Legyetek hát minél többen részesei Ti is a Közösségünk programjai szervezésének, osszátok meg bejegyzéseinket, eseményeinket, a tanításokat, a programjaink hirdetéseit, hagy jussanak el minél több érdeklődőhöz! Ez remek alkalom az érdemek halmozására, a tisztulásra, a jó karma teremtésére, azáltal, hogy másokat hozzásegítünk a dharmához, ami a bódhiszattvák nagylelkű adásának – a nagylelkűség paramitának – a legmagasabb módja.

"Az anyaság alázat. Szolgálat és lemondás. Élethosszig tartó aggódás. Önismereti lecke. Bizonytalanság és bizonyosság egyszerre. Végtelen káosz és mindent elsöprő harmónia. Ismeretlen szívelszorulás. A szeme a szívedben. A hangod az övében. A mosolya mindenhol. Az illata a lelkedben. Szövetség vele. Az anyaság kötelék. Ragaszkodás és elengedés. Az anyaság áldozat. És mindenek előtt hála. Hála annak, akit megszültél; és annak, aki téged megszült."